Egyesületünkről


Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület célja elősegíteni mindazokat a törekvéseket, erőfeszítéseket, intézkedéseket, amelyek azt célozzák, hogy a munkahelyeken dolgozók valamennyien a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék munkájukat. Ugyanezeket az alapelveket emelte stratégiai törekvései közé az idei évben elfogadott Nemzeti Munkavédelmi Program is, amely a munkavédelem meglévő problémáinak megoldása és a jövő problémáinak megelőzése érdekében - az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület célkitűzéseivel megegyezően - a kedvezőtlen munkakörülmények felszámolását, a munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentését, jó közérzetet biztosító munkakörnyezet kialakítását vállalta cselekvési programjában.

Magyarországon ma az emberek legtöbb gondolata lehetőségeik, társadalmi helyzetük javítása körül forog. Mindannyian olyan elvárásokkal és értékszemlélettel találkozunk, amelyek óhatatlanul azt sugalmazzák: a jobb életért áldozni kell. Ezért sokan vannak, akik egyre több időt töltenek munkával, és a cél érdekében hajalmosak erőtartalékaikat egészségük rovására felhasználni. Stresszben élnek, egészségtelenül táplálkoznak, túlzott mértékben fogyasztanak kávét, hanyagolják a testedzést, stb. Egészségük megromlása miatt többet vannak betegállományban, kevésbé tudnak a munkájukra koncentrálni, nő a munkahelyi balesetek száma, romlik az előállított termékek minősége.

Ennek hatása előbb-utóbb minden résztvevő - kormányzat, munkáltató, érdekképviseleti szervek, munkavállaló - számára nyilvánvalóvá és a gazdasági eredményesség tekintetében mérhetővé válik. A munkavállaló egészségének megromlása költséggel jár az egyén, a munkáltató és az állam számára egyaránt.

Ezért hát nincs kétségünk afelől, hogy a munkahelyi egészségvédelem megtérülő beruházás. (Az USA-ban 1 dollárnyi munkahelyi egészségvédelmi befektetés több mint 2 dollár nyereséget termelt az elmúlt években.)

A munkahelyi egészségmegőrzés szerves részét kell képezze a vállalati stratégiának, hiszen mindig a hatékonyan teljesítő, egészséges ember állt és áll az állam, a tulajdonos vagy befektető, munkáltató és munkavállaló érdekeinek metszéspontjában. Olyan érték ez, amelyben anyagi és erkölcsi javainkat keresve mindannyian érdekeltek vagyunk!

Biztos vagyok benne, hogy olyan ismereteket adhatunk át Önnek, amelyek érdekegybeesés mentén szövődtek, esélyt teremtenek a szemléletváltásra, és eredményesen szolgálják a hosszú távú gazdasági és humán törekvéseket egyaránt.

A hosszú távon is eredményes piaci jelenlét nagymértékben munkatársak elkötelezettségén, az általuk előállított termékek, szolgáltatások minőségén, a beszállítókkal, partnerekkel való kapcsolattartásukon, kereskedelmi-értékesítő tevékenységük sikerességén múlik. Mindez nem csak szaktudást, hanem munkabírást, kitartást is követel.

A túlzott leterheltség, a rossz közérzet, az összpontosítás hiánya rontja a munka minőségét. A feladata ellátására képtelen, táppénzen lévő munkavállaló szaktudásának hiánya, a betegállomány költségei sértik a munkáltató gazdasági érdekeit, aki emiatt egyre kedvezőtlenebb körülményeket tud biztosítani alkalmazottainak, közvetetten pedig csorbul vevői, fogyasztói elégedettségérzése is. Ennek a folyamatnak így csak vesztesei lehetnek.

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület azon hatás-mechanizmusok feltárására törekszik, amelyek egy új egészségminőségi szemlélet kialakuláshoz, tartós tudatformáláshoz kínálnak a gazdasági növekedés tekintetében is eredményes és komplex megoldást.
A hatékony humánerőforrás-gazdálkodás pozitív hatását a gazdasági eredményességre már számos tudományos-gazdasági szakterület - marketing management, human recources, public relations, stb. - bizonyította.

A hatékony humánerőforrás-gazdálkodás pozitív hatását a gazdasági eredményességre már számos tudományos-gazdasági szakterület - marketing management, human recources, public relations, stb. - bizonyította.

A munkahelyi egészségvédelem (a betegállományok mértéke, a hiányzások száma, a munkaerő-vándorlás, a munkahelyi balesetek száma, a munkaórák száma, stb.) és az üzleti sikeresség (a termelékenység, a termék minősége /reklamációk száma, a vállalat imázsa, a vállalattal való azonosulás mértéke, nagyobb személyes felelősségérzet, a fejlesztésre tett javaslatok, stb.) ugyanígy párhuzamban áll.

A humán erőforrásba befektetett tőke megtérülési arányának növelése az egészségi állapot általános javítása által lehetséges!

Célunk a munkahelyi egészségvédelemben:

  • egészségesebb életmód
  • biztonságos munkahelyi környezet
  • társadalmilag hasznos önmegvalósítás
  • egészségesebb pszichikai környezet
  • stresszhatások csökkenése
  • jobb munkahelyi közérzet
  • munkahellyel, munkavégzéssel kapcsolatos betegségek kockázati tényezőinek csökkenése

Az alapvető cél azonban nem csak az lehet, hogy a munkahelyek egészségesebbé váljanak, hanem az is, hogy az állampolgár egészsége biztosított legyen munkahelyen és munkahelyen kívül egyaránt.

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülethez tartozás a cégekről külső és belső környezetük számára is jól értelmezhető üzenet!